פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Department

Technical Department / Τεχνικό τμήμα

 Payment Department

Payment Department / Τμήμα πληρωμής