Περιήγηση σε Προϊόντα & Υπηρεσίες

Web Space
CPU Power
Guaranteed RAM
Burst RAM
Connection speed
VServer 100
Από
€14.99Euro Μηνιαία
100GB SSD or 200GB HDD
2 vCores
4GB
8GB
100 Mbit/sVServer 200
Από
€23.99Euro Μηνιαία
200GB SSD or 400GB HDD
6 vCores
8GB
12GB
100 Mbit/sVServer 300
Από
€30.99Euro Μηνιαία
300GB SSD or 600GB HDD
10 vCores
12GB
18GB
100 Mbit/sVServer 400
Από
€39.99Euro Μηνιαία
400GB SSD or 800GB HDD
16 vCores
18GB
30GB
100 Mbit/s